Berapa minit sehari meditate, untuk effektif

Aku tak ingat mana Aku baca atau Aku dengar. Tapi angkanya adalah 45 minit. 45 minit ini adalah cuma 3.12% daripada jumlah masa sehari.

Close both eyes… to see with the other eye – Rumi